Top Definition
(v.) The act of drinking. A companion to the Om nom nom of eating.
Girl: 'I am so thirsty!'
Boy: 'I'll buy you a soda to Am Lam Lam.'
#drinking #drink #lamming #katers17 #katersoneseven #youtube
viết bởi RovanMile 03 Tháng tư, 2011
A word commonly ued by Kate from the katersoneseven/katers17 Youtube channel to express one's enjoyment for a drink. Much like it's brother phrase: 'Om nom nom' Also used by the Dedikaters.
Kate: 'Tea, Am Lam Lam!'
#katersoneseven #katers17 #am lam lam #om nom nom #youtube #vlogs
viết bởi stormers96 22 Tháng năm, 2011
A phrase coined by the sexy youtube star Katers17 as the drink alternative to 'om nom nom'

Used to express appreciation
am lam lam, I love this tea!
#katers17 #om nom nom #am lam lam #joy #happy #amlamlam
viết bởi Serpii 23 Tháng năm, 2011
Youtube.com/Katers17
Drinking; Whereas - Om nom nom= Eating
Pewp. Am Lam Lam
#katers17 #katersoneseven #youtube #drinking #awesome
viết bởi 111123 22 Tháng năm, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×