tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a freak with an uncanny ability to sing and draw damn well.
I'm not a hipster! I'm an amaaya.

Bob Marley was an amaaya OKAY.
viết bởi bombiggity 08 Tháng ba, 2013