Top Definition
American Mongrel (or Mutt) is a derogatory word to describe the Americans, for being part of a Melting Pot, where everyone is mixed with one another.
"America is a mongrel nation run by Jews"
- Adolf Hitler

"We are sort of a mongrel people"
- Barack Obama

Example:
John: Hey look! There goes that American mongrel.
Peter: These American tourists are everywhere in Europe now.
John: Tell me about it. Bunch of mutts...
#america #americans #mongrels #mutts #usa
viết bởi Gött 11 Tháng tám, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×