Top Definition
American Mongrel (or Mutt) is a derogatory word to describe the Americans, for being part of a Melting Pot, where everyone is mixed with one another.
"America is a mongrel nation run by Jews"
- Adolf Hitler

"We are sort of a mongrel people"
- Barack Obama

Example:
John: Hey look! There goes that American mongrel.
Peter: These American tourists are everywhere in Europe now.
John: Tell me about it. Bunch of mutts...
viết bởi Gött 11 Tháng tám, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×