tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
the best shit you've ever heard
yo did you hear that american murder band it was awesome
viết bởi oi_pride 08 Tháng chín, 2008
 
2.
the best shit you've ever heard
yo did you hear that american murder band
viết bởi oi_pride 08 Tháng chín, 2008