tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
American who looks Mexican and has Indian heritage.
Dude, I bet he's amexindian.
viết bởi Xiau 01 Tháng sáu, 2014

Words related to Amexindian

american american heritage indian mexican race