tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Banana backwards.
Hey you mis-spelled ananab. It is spelled: A-M-A-M-A-B
viết bởi Defilement 17 Tháng mười một, 2012