tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Monkey.
Teacher: Andrew Symonds is a..............

Children: Maa ki

Teacher: nhi... ma ki nhi "M-O-N-K-E-Y"
viết bởi the_last_vestage_of_truth 21 Tháng tư, 2010