tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
The Japanese word for 'Older Sister'
Hey aneki, Come here!
viết bởi Angel- 29 Tháng ba, 2011