tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Worlds top Original Gangsta- If you don't know, now you Know Bitches
Ahhhhh shit, Angel Love about to fuck you up!!
viết bởi Admired, Inc 19 Tháng mười hai, 2011