tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A terrible death to die
The teachers announcement was so long that Jane died listening to it
viết bởi Dictionary20 02 Tháng bảy, 2014