tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A Black Guy With a Huge Penis
Man That Guy Is so Antwaun
viết bởi GangsaT 25 Tháng một, 2011