tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Someone you love deeply; true love.
She's my friend, my lover, my aolani marie.
viết bởi high squared 17 Tháng hai, 2003