tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A really cool guy. Very down to earth and rational. Loves music and sex.
Apera Woodfine
viết bởi Apeocherio 13 Tháng tư, 2013