tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:
 
1.
One who dunks apples.
Your son is quite the apple dunker.
viết bởi j-dubbertoasta 23 Tháng mười, 2010