tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A female from African descent with an apple-shaped booty
That Waschika be havin an off the chain applefrika
viết bởi J-diddy 27 Tháng mười một, 2003