tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Close to, but not quite actually resembling a prick.
He is appriximately small!
viết bởi vyper99 26 Tháng tư, 2011