tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When you shave you pubes and tape them to your bald friend's head.
Brandon's passed out again - let's give him an Arabian Rug.
viết bởi goldenshowerz 15 Tháng năm, 2008