tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
one who has sex with eight legged freaks
viết bởi Anonymous 22 Tháng sáu, 2003