tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the plural of arbus
Man, that's a whole lotta Arbi!
viết bởi cramen 11 Tháng năm, 2011