tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
When you hang upside-down, throw a rabbit all while masturbating
I was at Alecs house and he showed me the Archie Ball, it was so intense I sharted
viết bởi chr0m3Po1s0n 19 Tháng mười hai, 2012