Top Definition
Ambitious, Analytical and some-day-ruling-the-world type of person
The kid has the potential to be a Arindam.
#power #knowledge #kind #awesome #best
viết bởi xor123 08 Tháng tám, 2011
Someone who just cannot make a decision. Loves to use the word "ambivalent" and thinks its cool to sit on the fence to impress the chicks.
Bobby : Hey dude, so which bench do you want to sit on?

Joe: Um..I'm not sure. I'm ambivalent.

Bobby: Dude! stop being such a fking Arindam.
#arindam #ambivalent #confused #ambiguous #indecisive
viết bởi lord7182374 06 Tháng hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×