Top Definition
1. It is a word meaning useless and gay.
2. Flamming piece of shit
3. Taking a shit for 30 minutes
4. Dickhead
5. Internet Whore
1. Yo nigga you are such a arjun.
2. There is a arjun on my front lawn.
3. I just took a arjun in the bathroom damn it felt good.
4. Damn why are you being such a arjun?
5. Why are u getting girls online, are you trying to be a arjun?
viết bởi Carlos Obando 01 Tháng mười, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×