tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The cock of a horse.
Yea, that horse is a stallion, he has an Armano.
viết bởi fapageorge1 04 Tháng chín, 2013