tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Rhyming slang for jobby, similiar to Barry White
Erm, where's the toilet? I'm dying for an Arnold Bobby
viết bởi KingKaiserKranz 07 Tháng năm, 2012