tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Thinking artistically.
Such as optimism = thinking positively
pessimism = thinking negatively

artimism = thinking artistically
"Man, I'm so upset."
"Paint something - have some artimism. You'll feel better."
viết bởi CarlyCat 24 Tháng mười một, 2011