tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
The act of watching some good Asian porn.
Dan: Man, I'm really in the mood to watch some good Asian porn.
Lucy: You need to watch some Asian Bangbang.
viết bởi Dirty*Dan 08 Tháng một, 2012