tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
a sexual encounter involving an Asian shitting on you
dude, I just had Asian Poop Sex and I haven't showered yet!
viết bởi bmnp 27 Tháng mười hai, 2010