tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
an asian person that is a gangster
Chong is a real live asianster
viết bởi jplagueman 14 Tháng tư, 2010