tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
An Ass Devil is another word for your asshole
She gave me Ass Devil we fucked till morning smiles
viết bởi Schadenfreude72 05 Tháng mười hai, 2011