tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
An ass kebab is when you take a shit and then get and errection.
Man 1: Yo I heard Kevin hurt his dick last night when he got an "ass kebab".
Man 2: Gnarly.
viết bởi Will DeQuarto 13 Tháng mười, 2007

Words related to Ass Kebab

ass dick errection. kebab shit