tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
An awesome butt
She thought he had an ass krunkie
viết bởi jessimamo 15 Tháng sáu, 2010