tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The portion of the body where the upper buttocks meet the hips.
Dude, Carmen Elektra has bangin' ass shoulders. I'd fuck that shit.
viết bởi MisterBanana 07 Tháng một, 2011