tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
What happens when your ass is sun burnt and it begins to peel. The skin that peels is known as "ass skin".
"Marissa's ass is burnt so she is peeling her ass skin"
viết bởi Brad1832 28 Tháng mười, 2013