tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Obviously when you lick someone's ass.
Person 1 "Man, she's hott! Gots a nice ass too. I wanna lick it. :)"

Person 2 "I bet you would enjoy Ass Licking, you pervert."
viết bởi AssLicker1995 26 Tháng sáu, 2010