Top Definition
Ass-Jackal <noun>: A foolhearty person of limited wit.
-or-
Ass-Jackal: Imaginary/mythical animals, whose life is spent upon the hind-quarters of humans, and emit dimwitted guffaws everytime said human does something foolish.
"Seeing Georgie fall from the balcony, I realised what an ass-jackal he is".
viết bởi Mike Lindgren 25 Tháng hai, 2006
noun) Jon; boyfriend of kelly.
Man, Jon is such an assjackal...with his...yo yo...and pink suspenders!
viết bởi Buttskull 06 Tháng năm, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×