tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The act of dual anal action with a large black dildo
"hey sarah, how you wanna do this?"
"thats easy....ASS2ASS"
viết bởi Sodomy 11 Tháng tám, 2003