Top Definition
Someone stupid or rude
You sir are an assclef
viết bởi J.J.S. 11 Tháng một, 2003
1) Someone extremely stupid/rude.

2) An attention whore.
1) Man, Evan is being such an assclef today.

2) Did you see that guy beat that old lady up to get people to notice him? What an assclef.
viết bởi Johnny J Shmoove 16 Tháng một, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×