Top Definition
Having ones asshole licked while urinating.
Man I gotta piss like a race horse...interested in giving me an asskin?
viết bởi Mehul and Adam 26 Tháng hai, 2009
a magical, mythical creature with arms and legs and a big ass
Holy Shit! Did you just see that asskin scamper from the tree?
viết bởi Barb Fylis Bob 11 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×