Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:
 
1.
Cool,suave,relaxed,outstanding
Wow, that guy Michael Phan is asuke.
viết bởi Sherry Duong 02 Tháng tám, 2008
1 1

Words related to Asuke:

antonyms gay retard stupid uncool