tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A fag
Athi is a fag
viết bởi demarcusssss 20 Tháng một, 2010
 
2.
a mystical creature ressembling a tellytubby and often gets attacked by disco sheep.
boy: Whoa whats with the shiny pants Dipsy?

Girl: it's an Athi thing...
viết bởi The chosen one #3569 07 Tháng chín, 2011