tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Where you have a gigantic butt and everything you sit on is deadly.
Did you see Mrs. Wilson? That bitch has an atomic ass!
viết bởi kelly girl 04 Tháng chín, 2009