tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
A gamer who thinks highly of himself except for he has a small manhood.
That guy is such an atriss.
viết bởi Acka'taj 02 Tháng mười một, 2013