Top Definition
Shorthand for "Are you sure?" Used by thugs and scene kids alike.
Jerry: Man I think Im gay.

Kjo: Aure?
viết bởi Kay-Joe 22 Tháng một, 2008
A simple typo amongst friends, which has become popular with computer nerds everywhere. Meaning: "Are you sure?" rolled into one easy word.
Billy "Tiffany I its over."

Tiffany: "Why!?"

Billy: "Im gay"

Tiffany: "Aure?"
viết bởi KjoIsABitch 12 Tháng năm, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×