Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic:
 
1.
A mother fucking p-i-m-p
that man is an Aug
viết bởi Myles 21 Tháng tư, 2004
4 4

Words related to Austen Auger (Aug):

ganksta
 
2.
Wanna be GANKSTA! May be used on the dark corners, where some people sell crack.
I am da' Austen, beiatch
viết bởi Chicklet 06 Tháng chín, 2004
4 7