tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Adj, inspiring so much awe that Optimus Prime says Awesome.
OMG Optimus Prime just called me Awesome Prime
viết bởi TWCMan 18 Tháng tư, 2011