tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
The highest level on the awesomosity meter
your mom said i was Awesometastickers last night
viết bởi mr.thickness 13 Tháng sáu, 2011