Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:
 
1.
1. Awesomer than awesome. 2. Greatest thing ever
That car is awsemik
viết bởi Trysjdsaga 29 Tháng tám, 2009
0 1

Words related to Awsemik:

awesome awesomest great greatest