tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
The noise made when consuming life enhanching turkey or perchance an apple.
Oh dear!I've got a mortal wound, aha a Turkey!Awub!Full energy!
viết bởi Tom Scott 12 Tháng hai, 2003
 
2.
How Jonathan Ross or someone with a lisp pronounces Arab
Get back to you wown country you stinking awub
viết bởi Rob2003ert 02 Tháng mười một, 2004
 
3.
Noise made when consuming food.
Look at that turkey I might take a bite, AWUP!
viết bởi Scott Scruton 04 Tháng hai, 2003