tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Slang for asshole
Yo an azzo
viết bởi -Rogue- 04 Tháng chín, 2009
 
2.
The fleshy part of the body between a man's anus and penis.
Man my azzos is itchy!
viết bởi timmah_69 07 Tháng mười một, 2010