tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
B&A
Before and After
Check out FOTD; it's B&A
viết bởi dezertchik 04 Tháng năm, 2013